Testamenty
w biznesie

INNE SPOJRZENIE

New York   Hong Kong

Testamenty chronią Ciebię
i Twój biznes.

Amsterdam   London

Na rozwiniętych rynkach stały się standardem, elementem ładu finansowego, chroniącym jego uczestników, ich firmy i majątki, przed gwarantowanymi problemami.

Frankfurt   Zurich   Paris

Testamenty chronią Ciebię
i Twój biznes.

Na rozwiniętych rynkach stały się standardem, elementem ładu finansowego, chroniącym jego uczestników, ich firmy i majątki, przed gwarantowanymi problemami.

Czy jesteś w stanie przewidzieć wszystkie konsekwencje i wyzwania przed jakimi stanie Twoja firma i majątek, jeżeli nieszczęście dotknie Twojego wspólnika, Twojego bliskiego, bliskiego wspólnika?

Rodzina wspólnika.

Czy jesteś pewien, że masz pełną wiedzę o strukturze relacji prawnych w rodzinie wspólnika? Czy jesteś pewien, że on ją ma?

Kurator.

Czy jesteś gotów na zarządzanie swoją firmą wraz z kuratorem reprezentującym dzieci zmarłego wspólnika?

Koszty.

Czy znasz wszystkie koszty jakie mogą się pojawić w związku z dziedziczeniem aktywów? Czy Twoi spadkobiercy poradzą sobie z blokadą Twoich finansów na okres 1-2 lat?

Czy jesteś w stanie przewidzieć wszystkie konsekwencje finansowe i wyzwania, przed jakimi stanie Twoja firma i majątek, jeżeli nieszczęście dotknie Twojego wspólnika? Twojego bliskiego, bliskiego wspólnika?

Wspólnik i rodzina

Czy jesteś pewien, że masz pełną wiedzę o strukturze relacji prawnych w rodzinie wspólnika? Czy jesteś pewien, że on ją ma?

Kurator

Czy jesteś gotów na zarządzanie swoją firmą wraz z kuratorem reprezentującym dzieci zmarłego wspólnika?

Koszty

Czy znasz wszystkie koszty jakie mogą się pojawić w związku z dziedziczeniem aktywów? Czy Twoi spadkobiercy poradzą sobie z blokadą Twoich finansów na okres 1-2 lat?

Cofnąć błędy.

Dowiedz się jakich błędów uniknąć, jakie błędy popełnili inni, i co chcieli zmienić, ale było już za późno.

Większości skomplikowanych problemów związanych z dziedziczeniem można uniknąć dokonując relatywnie prostych operacji. To doskonała ilustracja przypadku, kiedy w obliczu problemu mówimy: Ach, gdybym tylko mógł cofnąć czas...

Nie tylko prawo,
ale i finanse.

Finanse

Testamenty to czynność niosąca konsekwencje finansowe. Można spojrzeć na nie jako na "dyspozycję przelewu" z odroczonym terminem płatności na sytuację, która na pewno się zdarzy. Prawo regulujące rynki finansowe i bankowość wnosi dodatkowy poziom szczegółowości do prawa spadkowego.

Prawo

Prawo spadkowe nie wnika we wszystkie możliwe, często zaskakujące konsekwencje wynikające z finansowego charakteru dziedziczonych zasobów i zawsze innego kontekstu działania firmy, lub jej właściciela.

Procedury
i metoda.

Standard

Otwierając rachunek w banku w Szwajcarii, bankier ma obowiązek zapytać klienta o testament. Jest to kwestia uregulowana przepisami.

Dyskrecja

Na ogół powodem dla którego biznesy nie są chronione testamentami, oprócz braku świadomości, oraz faktu, że prawnicy zajmujący się prawem, nie mają praktyki w finansach, jest delikatny charakter, bardzo osobistych kwestii i brak zaufania.

¥

$

£

Czy jesteś pewien, ze masz pod kontrolą wszystkie składniki Twojego majątku?

Testamenty jako element zachodniej kultury finansowej.

Otwierając rachunek z banku w Szwajcarii,
bankier ma obowiązek zapytać klienta
o testament.

Upewnij się, że podział majątku spółki po wspólniku będzie dla Ciebie przewidywalnym i kontrolowanym procesem.

Podział majątku.

Przewidywalność

Określ w szczegółach jak może przebiegać proces podziału majątku i przekazywania jego składników, aby był to proces przewidywalny, sprawny, bez szkody dla spółki.

Konflikty

Uniknij niepotrzebnych konfliktów z członkami rodzin swoich wspólników.

Ryzykuj świadomie.

Dowiedz się z jakimi ryzykami w kontekście podziału i dziedziczenia składników majątku i samej spółki wiąże się aktualny stan rzeczy.

Kiedy ryzykujesz?

Przeanalizuję Twoją sytuację i zidentyfikuję potencjalne problemy. Z tą wiedzą możesz podejmować świadome i skuteczne decyzje.

Kontrola.

Uzyskaj możliwie pełną kontrolę nad przebiegiem spraw dotykających Twoją firmę, w każdych, nieoczekiwanych okolicznościach.

Bliscy.

Proces spadkobrania podlega szeregowi regulacji wynikających z porządku prawnego i finansowego, w szczególności gdy zaangażowani są małoletni i członkowie rodzin. Zadbaj o bezpieczeństwo swoich bliskich.